Architektura

Vily pod Třebešínem jsou spojením funkcionalistické architektury s prvky přírodních materiálů. Velká prosklená okna nádherně prosvětlují interiéry domů.

Architektonické pojetí projektu je dílem Ing. arch. Miroslava Vovse ve spolupráci s projekčním studiem FPR Group a.s.

Slovo architekta

"Při návrhu uličního profilu jsme vycházeli z meandrovitého uspořádání domů, abychom docílili větší intimnosti bydlení, spolu s provázáním veřejné zeleně a uspokojením dopravní obslužnosti. Toto řešení poskytuje více soukromí, umožňuje různé variace při navrhování detailů vnějšího vzhledu domů a zahrádek, a podtrhuje tak osobitý styl jednotlivých obyvatel.

Snažili jsme se co nejvíce otevřít interiér ve vztahu k vnějšímu prostoru a zároveň zachovat intimitu. Při řešení dispozic jsme kladli silný důraz na možnost prolínání pobytových prostor a minimalizaci transportních ploch. Diagonální – úhlopříčné řešení dispozic domu lidem usnadňuje vnímání prostor v celé jeho šíři i hloubce, a zvyšuje tím pocit komfortu při relativně střízlivých rozměrech domu. Dále zvyšuje podíl kreativního prostoru dle vkusu a potřeb obyvatel, neboť vytváří zákoutí a průzory, umocňující pocit soukromí. Jednotlivé prostory jsme dimenzovali tak, aby umožňovaly jejich komfortní užívání a současně byly proporčně ve vzájemné harmonii.

Venkovní prostory v uličním profilu byly řešeny v parkové úpravě, se zachováním možnosti prolínání zahrad s individuálními vstupy. Ulice tak působí jako jeden funkční celek, velkorysý svým prostorem i množstvím zeleně. V návrzích soukromých zahrad jsme upřednostňovali vzdušnost a zeleň před pevnými plochami těžkých plných materiálů, stále s ohledem na zachování dostatku soukromí. Bariéru mezi vnějším a vnitřním prostorem jsme minimalizovali možností vstupu na balkon či terasu z každé pobytové místnosti.

Přeji všem budoucím obyvatelům Vil pod Třebešínem dlouhý a spokojený život.“

Ing. arch. Miroslav Voves

Uspořádání domů poskytuje jejich obyvatelům dostatek soukromí a nerušeného klidu pro volnočasové aktivity na zahradě.

Vily se vyznačují funkčním dispozičním řešením. Díky dostatečnému prostoru a nadstandardní výšce působí pokoje a obytné místnosti velkoryse.

Zvolené vysoce kvalitní materiály vytváří v interiérech domů dokonalé klima.

Kombinace hliníkových oken s izolačními trojskly, pálených cihel opláštěných difuzně otevřeným zateplovacím systémem z minerální vaty a sádrových omítek podtrhuje ideální skladbu materiálů pro zdravé, komfortní bydlení.